برگزاری هفدهمین جلسه کمیته مدیریت منابع آب

هفدهمین جلسه کمیته مدیریت منابع آب شرکت در سال ۹۸ در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۶راس ساعت ۸:۰۰ در دفتر مدیرعامل محترم شرکت برگزار گردید.

اعضای محترم کمیته مدیریت منابع آب، درخواست­های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی واصله جهت استفاده از تخصیص ابلاغی را بر اساس شیوه نامه امتیازدهی به متقاضیان تخصیص دسته بندی و بر اساس نیازهای ضروری استان اولویت بندی نمودند. شایان ذکر می­باشد تخصیص ابلاغی از محل صرفه جویی صورت گرفته از انسداد چاه­های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه­های مجاز در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است که پس از تایید وزارت نیرو برای محدوده مطالعاتی ساوه-علی آباد و سلفچگان-نیزار جهت تامین آب نواحی صنعتی، شهرک­های صنعتی و سایر صنایع کم آب طلب اعلام گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات