بشنوید| ترافیک سنگین در محور تهران-کرج-قزوین/ ترافیک نیمه سنگین در محورهای قزوین-کرج-تهران و تهران-شهریار

بشنوید| ترافیک سنگین در محور تهران-کرج-قزوین/ ترافیک نیمه سنگین در محورهای قزوین-کرج-تهران و تهران-شهریار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات