جزئیاتی از برگزاری طرح تامین مدیر در برق منطقه ای خوزستان

جزئیاتی از برگزاری طرح تامین مدیر در برق منطقه ای خوزستان

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: طرح تامین مدیر "جانشین پروری" با هدف شناخت نیروهای مدیریت آتی در شرکت، در دو مرحله در شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، کیوان خورسند بیان کرد: طرح تأمین مدیر (جانشین پروری) توسط کلینیک مدیریت شرکت مادر تخصیص توانیر در دو مرحله برگزار و 242 نفر جهت ارزیابی در این طرح شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در مرحله اول طرح 114 نفر (شامل : 23 مدیر میانی و 97 مدیر پایه) و در مرحله دوم تعداد 123 نفر ( شامل: 76 مدیر میانی و47 مدیر پایه ) حضور داشتند و از سه جهت " بحث گروهی، مصاحبه انفرادی و تکمیل پرسشنامه" مورد ارزیابی قرار گرفتند.
معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: در حال حاضر این طرح در مرحله تکمیل اطلاعات در نرم افزار کلینیک مدیریت است و پس از تکمیل اطلاعات، نرم افزار کلینیک مدیریت قابل بهره برداری بوده و می توان جهت انتخاب و انتصاب مدیران از آن استفاده کرد.
خورسند در خصوص طرح مدیریت استعداد حوزه سایبری نیز اضافه کرد: تعداد 19 نفر از شرکت های برق منطقه ای خوزستان و توزیع نیروی برق اهواز بصورت مشترک در قالب آزمون های هوش و ریاضی (بصورت کتبی ) و مصاحبه انفرادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات