سمینار "مسئولیت ها در تنظیم و ثبت قرارداد ها" با حضور اعضا در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.

سمینار "مسئولیت ها در تنظیم و ثبت قرارداد ها" با حضور اعضا در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.


سمینار "مسئولیت ها در تنظیم و ثبت قرارداد ها" با حضور اعضا در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.

در این سمینار مهندس مجابی رئیس سازمان عنوان داشت: با توجه بیشتر در یادگیری مسائل حقوقی میتوان در حوزه های فعالیت مهندسی و امور مهمی نظیر ثبت قراردادها و موضوعات مالی با میدان دید وسیع تری وارد شد و موفق تر عمل کرد.
مهندس پیله چی رئیس کمیسیون حقوقی و لوایح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون ، عنوان داشت: این کمیسون در نظر دارد با برگزاری دوره های حقوقی نسبت به بالابردن سطح دانش حقوقی اعضا، موثرتر عمل کند و با محقق شدن این امر شاهد نتایج روشنی در حوزه حقوقی مهندسان خواهیم بود.

در ادامه کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان حقوقی برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات