ارائه بیمه جامع پَرهیب ، تجمیع 5 بیمه نامه ساختمانی برای نخستین بار

برای نخستین بار شرکت بیمه رازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، جهت رفاه حال شـهرونـدان و دسـت اندرکـاران عرصه ساخت و ساز، بیمـه پـنج گانه پرهیب را با تمام پوشش های مورد نیاز افراد مرتبط با این حوزه ارائه می دهد.


این طرح شامل  جبران خسارت های کارکنان و کارگران ، جبران خسارت به خود ساختمان در حین ساخت ،  جبران خسارت های مالی و جانی وارد به اشخاص ، جبران خسارت تا ده سال حین سکونت در ساختمان و جبران خسارت وارده به ماشین آلات ساختمانی می شود.


برخی از ویژگی های طرح پَرهیب به شرح ذیل می باشد.


1. تعیین گروه ساختمانی صرفا بر اساس متراژ می باشــد
2. قابلیـت پوشش برای ساختمان های درحال ساخت
3. اعمال خود به خود کلوزها (بدون دریافت وجه جداگانه)
4. امکان خرید بیمه نامه متناسب با متراژ نقشه اجرایی
5. پوشـش هزینه های دادرسی و کارشناسـی طرفین
6. بی نیاز از الحاقیه به خاطر افزایش سالانه دیات (تا سقف تعهدات)
7. پرداخت غرامت روزانه کارگران
8. قابلیت خرید برای ساختمان های خارج از استان و یا خارج از کشور
9. تجمیع جداول ریالی
10. فـرانشیـز حداقـل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات