لحاظ نمودن سوابق كارداني براي دارندگان مدرك كارشناسي پيوسته

باعنايت به نامه شماره 420/158579 مديركل دفتر مقررات ملي وكنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازي ، بدین وسیله به آگاهی می‌رساند ، مطابق مفاد دستورالعمل ثبت نام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان ، سوابق کاردانی برای آزمونهای مذکور در صورت هم رشته بودن ، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک کارشناسی به ازای هر ۵ سال کامل یک سال و حداکثر دو سال به سنوات کارشناسی به استثنای رشته های عمران محاسبات و معماری طراحی اضافه خواهد شد و این شرایط برای مدارک کارشناسی پیوسته همانند مدارک کارشناسی ناپیوسته مورد قبول بوده و ملاک عمل است . متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسی و دارای مدرک کاردانی باید جهت اطمینان از هم رشته بودن مدارک کاردانی و کارشناسی خود ، تنها از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود استعلام کتبی نموده و اطمینان حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات