برای اولین بار در استان یزد کتاب "اطلاعات مهندسی ساختمان استان یزد" به زودی چاپ و منتشر می‌شود.

برای اولین بار در استان یزد کتاب "اطلاعات مهندسی ساختمان استان یزد" به زودی چاپ و منتشر می‌شود.

این کتاب در چهار فصل تهیه شده که به ترتیب با عناوین:

۱/ معرفی شرکتهای انبوه سازی

۲/معرفی سازندگان ذیصلاح

۳/معرفی دفاترمهندسی فعال استان

۴/ معرفی کارشناسان ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد است.

کتاب "اطلاعات مهندسی ساختمان استان یزد" می تواند راهنمایی ارزشمندی برای ذینفعان، مراجعان سازمان، فعالان صنعت ساختمان و مدیران وکارشناسان در جهت آشنایی و ارتباط با یکایک تشکل‌های یاد شده و مدیران آنها باشد.

اطلاعات مندرج در کتاب بر مبنای سوابق موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان با آخرین تغییرات ثبت شده تهیه و تدوین شده که ممکن است در برخی موارد هماهنگ با تازه‌ترین تغییر و تحولات آن ها نباشد .

با هدف برخورداری از آخرین اطلاعات مربوطه،  ازکلیه مدیران عامل شرکت های انبوه سازی، کلیه مجریان ذیصلاح در سطح استان، تمامی مدیران دفاتر مهندسی و همه کارشناسان ماده ۲۷،  دعوت می شود طی هفته جاری و حداکثر تا پایان وقت اداری دهم بهمن ۹۸، برای ملاحظه اطلاعات اختصاصی  حوزه فعالیت خود، مندرج در این کتاب، به واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ، مراجعه و پس از ملاحظه صفحه مخصوص خود، هرگونه اصلاحات مورد نظر را انجام دهند تا پس از درج این اصلاحات، بلافاصله کتاب برای چاپ و انتشار کتاب اقدام گردد.

بدیهی است عدم مراجعه به منزله تایید اطلاعات موجود تلقی شده و هیچگونه ادعایی متعاقباً مسموع نخواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات