نبود مدیریت یکپارچه شهری، طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه ها را به ...

نبود مدیریت یکپارچه شهری، طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه ها را به ...

نبود مدیریت یکپارچه شهری، طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه ها را به دنبال دارد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: نبود مدیریت یکپارچه شهری، طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه ها را به دنبال دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، شهریار آل شیخ امروز در مراسم رونمایی از تصویر جامع فرآیندی شهرداری مشهد و آغاز مهندسی مجدد فرآیندها که با حضور شهردار، معاونان شهردار و مدیران شهری مشهد برگزارشد، افزود: برای اولین بار وضعیت فرآیندها و کارکردهای جاری در شهرداری مشهد به طور جامع و دقیق احصاء، مستندسازی و آسیب شناسی شده است.
وی اضافه کرد: جلب حداکثری رضایت شهروندان از طریق افزایش بهره وری و با ایجاد و حفظ چرخه بهبود و حرکت سازمان به سمت شهروند محور شدن فرآیندها، شفافیت و استاندارد سازی خدمات و محصولات محقق خواهد شد.
وی با بیان این که یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری در این دوره، شناسایی نیازهای شهروندان و ایجاد یکپارچکی و هماهنگی در تمام فرآیندها و حوزه های شهرداری، جهت ارائه خدمات با هزینه های بهینه و به صورت الکترونیکی بوده است، اظهارکرد: در این راستا، شهرداری مشهد برای افزایش رضایتمندی شهروندان، دستیابی به شهری بهتر، متوازن و سرآمد در جهان، اقدام به شناسایی و شفاف سازی فرآیندها کرده است.
آل شیخ تصریح کرد: شهرداری مشهد برای آغاز تغییر و تحول اساسی فرآیندهای خود در کشور با بهره گیری از الگوی علمی طبقه بندی فرآیندها موسوم به PCF که توسط مرکز APQC با بررسی، مطالعه و پیاده سازی بیش از ۱۰ هزار سازمان و صنعت در دنیا طراحی شده، اقدام به اجرای طرح "تصویر جامع فرآیندی شهرداری مشهد" کرده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ادامه داد: در این روش به جای رویکرد وظیفه ای و موضوعی پراکنده، فرآیندها را بر اساس رویکرد سیستمی؛ در طبقه بندی منسجم و یکپارچه کنار هم آورده و تمامی اجزای فرآیندی در آن، در ارتباط و تعامل حداکثری با یکدیگر قرار دارند.
وی گفت: در اجرای این طرح، بیش از ۵۵۰ کارشناس، روسای ادارات و مدیران در ۴۱ مجموعه در سطوح ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری مشهد، در جلسات کارگروه های تحلیلی و مصاحبه های تخصصی شرکت کرده اند.
وی افزود: همچنین بیش از ۴۵۰۰ ساعت فعالیت برای تحلیل و بهبود فرآیندها توسط سرمایه های انسانی شهرداری و مشاوران خبره؛ باعث شد ۲۴۸۷ کارکرد در سطوح مختلف شهرداری شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این طرح فرآیندهای شهرداری بر اساس مدل علمی، طبقه بندی و بهبود خواهد یافت، اضافه کرد: با این روش تمامی عارضه های فرآیندی، نظیر فرآیندهای موازی و متداخل، غیریکپارچه و ناهماهنگ و غیرضروری رفع و فرآیندهای منسجم و بهینه احصاء می شود.
وی گفت: این طرح، با اجرای دقیق فرآیندهای بهبودیافته، پایش و مراقبت مستمر و الکترونیکی سازی فرآیندها در قالب سامانه های یکپارچه، هوشمند و کاربر پسند ادامه خواهد یافت.
آل شیخ، در ادامه با اشاره به اینکه صنعتی شدن جوامع منجر به افزایش جمعیت شهرها شده است که مسائل و مشکلات گوناگون و پیچیده ای را ایجاد کرده است، اظهارکرد: در همین مسیر نیز شهرنشینی در ایران ۷۴ درصد افزایش یافته است و همین موضوع افزایش خواسته ها و نیازهای شهروندان را به دنبال داشته است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد افزود: این موضوع لزوم بازنگری و در صورت امکان تغییر و تحول در شیوه متداول و اداره امور شهری را امری اجتناب ناپذیر ساخته است.
وی اضافه کرد: امروزه نبود مدیریت یکپارچه شهرها هزینه های چندین برابر را بر پیکر اقتصاد شهری تحمیل کرده و در نهایت فرهنگ شهرنشینی را با چالش هایی مواجه ساخته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، خدمات شهرداری ها در دنیا، در ۴۴ محور اساسی دسته بندی می شوند، تصریح کرد: اما سهم شهرداری های ایران، با توجه به نبود یکپارچگی فرآیندهای مدیریت جامع شهری در ایران، ۲۰ محور از این خدمات است.
آل شیخ ادامه داد: امروزه بیش از گذشته این نکته مورد تاکید قرارگرفته که برنامه‌ریزی شهری کارآمد و موثر و یکپارچه در بین موسسات، نهادها و سازمان‌های مسوول ضروری است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه مجموعه های زیادی در مدیریت شهری به صورت غیر یکپارچه کار می کنند، اظهارکرد: این موضوع منجر به موازی کاری و کاهش بهره وری در ارائه خدمات شهری می شود، از این رو شهرداری مشهد، کلیه فرآیندهای مرتبط با خدمات عمومی و اختصاصی را شناسایی و با انجام طرح " تصویر جامع فرآیندی شهرداری مشهد" کلیه مراحل و فرآیندهای ارائه خدمات را احصاء کرده است.
وی در ادامه گفت: همچنین، فرآیندهای مرتبط با سایر سازمان ها در شهرداری مشهد، شناسایی شده است که امیدواریم درآینده بتوانیم ارتباط فرآیندی با سایر سازمان های خدمت رسان را ایجاد کرده و مدیریت یکپارچه شهری را در شهر امید و زندگی ایجاد نماییم.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات