سکونتگاه‌های غیررسمی، چالش هزاره سوم/ توجه به چالش‌های اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی یک ضرورت ملی و فرا بخشی

سکونتگاه‌های غیررسمی، چالش هزاره سوم/ توجه به چالش‌های اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی یک ضرورت ملی و فرا بخشی

«به‌طور کلی در دنیا از هر شش نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند و دولت‌ها برنامه‌ای برای آن نداشته باشند تا سال ۲۰۳۰ حدود دو میلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در این‌گونه سکونتگاه‌ها زندگی خواهند کرد.» این گفته‌ها، بخشی از سخنان عباس شفیعی، عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سکونتگاه‌های غیررسمی به مناطقی گفته می‌شود که مهاجران روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده یا خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتا بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است. به‌طور کلی در دنیا از هر شش نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند و دولت‌ها برنامه‌ای برای آن نداشته باشند تا سال ۲۰۳۰، حدود دو میلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در اینگونه سکونتگاه‌ها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات