برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان و کار گروه سازگاری با...

سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان و کار گروه سازگاری با کم آبی در سال 98 با حضور استاندار، معاون عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی عضو در سالن جلسات استانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین،  در این جلسه دکتر جمالی پور استاندار قزوین با اشاره به اینکه میزان تحقق هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان نشان دهنده اثر بخشی آن سازمان است عنوان داشت: زمانی می توانیم در خصوص بهره برداری صحیح تر و علمی تر از منابع آب زیر زمینی برنامه ریزی کنیم که در زمینه بهبود راندمان و بهره وری مصارف آبی دارای برنامه دقیق همراه با شاخص های واقعی باشیم.

استاندار قزوین افزود: بهره وری در حوزه کشاورزی منطقی و معقول نیست و این نتیجه استفاده از شیوه های سنتی در زمینه آبیاری است که در این خصوص ضمن تدوین برنامه مدون و قابل اجرا کلیه راهکارهای موجود جهت تحقق افزایش بهره وری و راندمان در مصرف آب کشاورزی را باید به کار بست.

دکتر جمالی پور اضافه کرد: آمار و ارقام ارائه شده توسط مدیران می تواند برنامه ریزی برای اقتصاد یک استان و از همه مهمتر دیدگاه جامعه را تحت تأثیر قرار دهد لذا لازم است کلیه اعداد و ارقام با پشتوانه محاسباتی دقیق و منطقی ارائه گردند. و شاخص های مربوطه نیز واقعی و بر اساس یک منطق و الگوی دقیق تنظیم شوند.

مهندس ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به نحوه تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی در استان عنوان داشت: هدف از تدوین این برنامه ها رسیدن به آب قابل برنامه ریزی با توجه به وضعیت آبخوان دشت قزوین و پتانسیل میزان برداشت می باشد که البته این برنامه ها باید دارای دو ویژگی مهم باشند از یک سو باید باعث صرفه جویی در میزان مصرف گردند و از طرف دیگر نیز باید دارای برنامه زمانبندی و قابلیت اجرا نیز باشند همچنین این برنامه ها باید بیشتر حالت مدیریتی باشند تا اجرایی.

مهندس ملکی افزود: منابع آبی مورد استفاده در استان شامل منابع آبی سطحی با حجم 617 میلیون متر مکعب و منابع آب زیر زمینی با حجم 1992 میلیون متر مکعب می باشد که از این میزان 91 درصد در بخش کشاورزی، 5 درصد شرب و 4 درصد در بخش صنعت و خدمات مصرف می گردد.

مهندس ملکی توقف میزان افت سطح منابع آب زیر زمینی و برگشت به سطح اولیه آب طی 20 سال آینده را از مهمترین اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی آبخوان دشت قزوین برشمرد و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش افت سطح آب زیرزمینی در استان از  168 سانتی متر در سال 93 به حدود 40 سانتی متر در سالجاری بوده ایم که این موضوع خود نشان دهنده تاثیر اقدامات صورت گرفته در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی و اهمیت ادامه این طرح می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف چاههای فرم یک و پنج، ایجاد اهرم های تشویقی با در نظر گرفتن منابع معیشتی مردم و سیاست های دولت، تسریع در نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، لزوم اجرای سیستم آبیاری نوین و بهره برداری بهینه از منابع آب، ایجاد صرفه جویی واقعی و جلوگیری از بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی و ایجاد تعادل بین منابع موجود و مصارف منطبق با سیاست های حاکمیتی دولت را از مهم ترین اهداف و راهبردهای کمیته تخصصی ملی سازگاری با کم آبی برشمرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به اینکه بر روی همه چاه های مجاز در استان باید کنتور هوشمند نصب گردد بیان داشت: نصب کنتورهای هوشمند سبب می گردد تا ضمن اینکه چاه های موجود در استان به ابزار اندازه گیری هوشمند مجهز گردند امکان کنترل و نظارت بر میزان برداشت از چاهها نیز بصورت آنلاین فراهم گردد. وی افزود: تاکنون 2766 کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب نصب شده و 2998 حلقه چاه فاقد کنتور هوشمند می باشند که همه آنها در اولویت برنامه کاری این شرکت قرار دارد.

در خاتمه مهندس ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به برنامه های میان مدت و بلند مدت این شرکت در طرح سازگاری با کم آبی، تعیین تکلیف چاههای فرم 5 و 1، تجهیز چاهها به ابزار اندازه گیری هوشمند، اصلاح پروانه بهره برداری چاههای کشاورزی، تأمین آب باغات تحت شرب چاههای فرم 1، تشکیل شبکه پایش آلودگی سنجش منابع آب، تعیین تکلیف پساب صنعتی و تأمین آب تالاب اله آباد و ایجاد منطقه گردشگری با استفاده از پساب شهرکهای صنعتی، تبدیل کانال آبیاری دشت قزوین از کانال روباز به لوله و انتقال آب از سرشاخه های الموت رود و 2000 و 3000 جهت تأمین بخشی از آب استان را از جمله برنامه های سازگاری با کم آبی این شرکت برشمرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات