۲۱ پروژه آب و فاضلاب با اعتبار ۳۹ میلیارد ریال به صورت امانی در شهرهای کردستان در حال اجرا است

از محل پروژه‌های امانی در حال حاضر ۲۱ پروژه با اعتباری حدود ۳۹ میلیارد ریال در شهرهای سنندج، قروه، بانه و بیجار در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان طی ۲ سال اخیر در شهرهای استان پروژه‌های مختلفی در حوزه آب و فاضلاب اجرا شده و یا در حال اجرا است که بخشی از این پروژه‌ها به شکل امانی انجام می‌شود.

در شهر سنندج ۴ پروژه با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که ۲ پروژه مربوط به بخش آب با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال و ۲ پروژه مربوط به بخش فاضلاب با اعتبار ۶ میلیارد ریال می باشد و در مجموع این پروژه ها جمعیتی بالغ بر ۳۳ هزار نفر را زیر پوشش قرار می دهند.

در شهر قروه نیز ۱۰ پروژه با اعتباری به میزان ۳.۵ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که ۵ پروژه مربوط به بخش آب، ۲ پروژه مربوط به بخش فاضلاب و ۳ پروژه نیز به طور مشترک مربوط به هر دو بخش آب و فاضلاب می باشد و در مجموع این پروژه ها جمعیتی بالغ بر ۴۱ هزار نفر را زیر پوشش قرار می دهند.

در شهر بانه ۴ پروژه با اعتبار ۶ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که ۲ پروژه مربوط به بخش آب با اعتبار ۲.۷ میلیارد ریال و ۲ پروژه مربوط به بخش فاضلاب با اعتبار ۳.۳ میلیارد ریال می باشد که در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مردم بانه در این زمینه از خدمات آبفا بهره مند می شوند.

در شهر بیجار نیز ۳ پروژه با اعتبار ۵.۳ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد که هر ۳ پروژه مربوط به بخش فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب این شهر می باشند که تمام شهروندان شهر بیجار از مزایای این پروژه بهره مند می شوند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات