برگزاری جلسه آموزشی کار با سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

برگزاری جلسه آموزشی کار با سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در این جلسات که دو روز به طول انجامید، ثبت درخواست برون‌سپاری در سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار آموزش داده شد.

در این دوره که روز نخست مجریان و کارشناسان دفتر مهندسی معاونت طرح و توسعه و در روز دوم کارکنان سایر واحدها حضور داشتند؛ نحوه استفاده از نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار جهت طرح و ثبت درخواست‌ها از امور تدارکات را فراگرفتند.

گفتنی است، نرم‌افزار مدیریت فرایندهای کسب‌وکار جهت تسهیل ثبت درخواست برون‌سپاری و خرید و همچنین مدیریت پروژه طراحی‌شده و جایگزین روش ثبت درخواست به‌صورت دستی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در این جلسات که دو روز به طول انجامید، ثبت درخواست برون‌سپاری در سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار آموزش داده شد.

در این دوره که روز نخست مجریان و کارشناسان دفتر مهندسی معاونت طرح و توسعه و در روز دوم کارکنان سایر واحدها حضور داشتند؛ نحوه استفاده از نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار جهت طرح و ثبت درخواست‌ها از امور تدارکات را فراگرفتند.

گفتنی است، نرم‌افزار مدیریت فرایندهای کسب‌وکار جهت تسهیل ثبت درخواست برون‌سپاری و خرید و همچنین مدیریت پروژه طراحی‌شده و جایگزین روش ثبت درخواست به‌صورت دستی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات