اولین هم اندیشی اعضای شورای مرکزی دوره هشتم با حضور مهندس خرم

اولین هم اندیشی اعضای شورای مرکزی دوره هشتم با حضور مهندس خرم


اولین هم اندیشی اعضای شورای مرکزی دوره هشتم با حضور مهندس خرم

اعضای شورای مرکزی امروز پس از برگزاری جلسه معارفه رئیس جدید سازمان، به دعوت وی در یک نشست هم‌اندیشی شرکت کردند
در آغاز این نشست، مهندس خرم خواستار تحول در ایده ها و نحوه تفکر حاکم بر اعضای سازمان شد و گفت: در  سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه داریم برای جامعه مهندسی، مقررات ملی ساختمان و رفاه و آسایش و امنیت مردم در ساختمان ها وقت بگذاریم. مردم خط قرمز الهی هستند و ما باید به بدنه اجتماعی جامعه مهندسی یعنی اعضا نیز توجه داشته باشیم .
وی با اعلام اینکه مجموع اشتغال مهندسین ساختمان در سطح کشور کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است ، از اعضای شورای مرکزی دوره هشتم خواست برنامه‌های تدوین شده مربوط به طرح ها و پروژه های مورد نظر سازمان را به دقت مطالعه و دیدگاه های خود و هیئت مدیره استان مربوطه را دراولین فرصت به شورای مرکزی منعکس کنند.
وی همچنین از اعضای شورای مرکزی خواست هر نوع پروژه مثبتی را که در راستای وظایف ذاتی و قانونی سازمان قرار دارد ارائه نمایند تا بررسی و تصویب شود.
سفرهای منظم به استانها برای هماهنگی هرچه بیشتر بین مرکزیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیات مدیره های استانی، توجه ویژه به سرمایه‌گذاری‌های حساب شده از سوی صندوق مشترک سازمان برای افزایش درآمد جامعه مهندسی از دیگر توصیه های مهندس خرم بود.
در ادامه جلسه رئیس سازمان درباره مهمترین برنامه های هفته آینده شورای مرکزی با اعضای حاضر در جلسه به رایزنی پرداخت. ادامه این هم اندیشی به هفته بعد موکول شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات