ثبت نام از متقاضیان ایرانی برای دریافت مجوز شکار

ثبت نام از متقاضیان ایرانی برای دریافت مجوز شکار

<div dir="RTL" style="margin-bottom:۱۰pt; margin-left:۰in; margin-right:۰in; margin-top:۰in; text-align:justify"></div> <h۱ dir="RTL" style="margin-bottom:۱۰pt; margin-left:۰in; margin-right:۰in; margin-top:۰in; text-align:justify"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">متقاضیان ایرانی واجد شرایط (شکارچیان) می توانند حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ درخواست خود را با تعیین استان، منطقه و گونه مورد نظر به انضمام مدارک لازم به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان ۳۵ غربی، پلاک ۳۶، طبقه سوم کدپستی ۱۹۹۸۸۱۴۱۶۳ تحویل یا از طریق پست پیشتاز ارسال نماید.</span></span></span></span></span></span></span></h۱> <h۱ dir="RTL" style="margin-bottom:۱۰pt; margin-left:۰in; margin-right:۰in; margin-top:۰in; text-align:justify"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">مدارک لازم:</span></span></span></span></span></span></span></h۱> <ol> <li dir="RTL" style="margin-top:۰in; margin-right:.۵in; margin-bottom:۱۰.۰pt; text-align:justify; margin:۰in ۰in ۰.۰۰۰۱pt ۰.۵in"> <h۱><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">تصویر دفترچه شناسایی معتبر شکارچی (گلوله زنی)</span></span><span dir="LTR"><span style="line-height:۱۱۵%"></span></span></span></span></span></span></span></h۱> </li> <li dir="RTL" style="margin-top:۰in; margin-right:.۵in; margin-bottom:۱۰.۰pt; text-align:justify; margin:۰in ۰in ۰.۰۰۰۱pt ۰.۵in"> <h۱><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">تصویر جواز حمل سلاح شکارچی</span></span><span dir="LTR"><span style="line-height:۱۱۵%"></span></span></span></span></span></span></span></h۱> </li> <li dir="RTL" style="margin-top:۰in; margin-right:.۵in; margin-bottom:۱۰.۰pt; text-align:justify; margin:۰in ۰in ۱۰pt ۰.۵in"> <h۱><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">تصویر کارت ملی</span></span><span dir="LTR"><span style="line-height:۱۱۵%"></span></span></span></span></span></span></span></h۱> </li> </ol> <h۱ dir="RTL" style="margin-bottom:۱۰pt; margin-left:۰in; margin-right:۰in; margin-top:۰in; text-align:justify"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.</span></span></span></span></span></span></span></h۱> <h۱ dir="RTL" style="margin-bottom:۱۰pt; margin-left:۰in; margin-right:۰in; margin-top:۰in; text-align:justify"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">توجه:</span></span></span></span></span></span></span></h۱> <ol> <li dir="RTL" style="margin-top:۰in; margin-right:.۵in; margin-bottom:۱۰.۰pt; text-align:justify; margin:۰in ۰in ۰.۰۰۰۱pt ۰.۵in"> <h۱><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">مجوز شکار گراز فقط برای اقلیت های دینی در استان های قزوین و یزد صادر می شود.</span></span><span dir="LTR"><span style="line-height:۱۱۵%"></span></span></span></span></span></span></span></h۱> </li> <li dir="RTL" style="margin-top:۰in; margin-right:.۵in; margin-bottom:۱۰.۰pt; text-align:justify; margin:۰in ۰in ۰.۰۰۰۱pt ۰.۵in"> <h۱><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">ارسال و یا ارائه درخواست هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و صندوق ملی محیط زیست در "رد یا قبول درخواست" و انتخاب افراد متقاضی مختار است.</span></span><span dir="LTR"><span style="line-height:۱۱۵%"></span></span></span></span></span></span></span></h۱> </li> <li dir="RTL" style="margin-top:۰in; margin-right:.۵in; margin-bottom:۱۰.۰pt; text-align:justify; margin:۰in ۰in ۱۰pt ۰.۵in"> <h۱><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:۱۶px"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:۱۱۵%"><span lang="FA"><span style="line-height:۱۱۵%">تاریخ اعتبار درخواست، زمان وصول مدارک از طریق پست پیشتاز و یا تحویل به محل آدرس مذکور است.</span></span></span></span></span></span></span></h۱> </li> </ol>

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات