جزییات دو زمین‌لرزه در خانه‌زنیان فارس و بافق یزد

جزییات دو زمین‌لرزه در خانه‌زنیان فارس و بافق یزد

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: امتداد گسل لرزه‌زای کره بس از محدوده رومرکز زلزله خانه زنیان عبور می‌کند و احتمالا این گسله مسبب زلزله خانه‌زنیان باشد. وی افزود: براساس آخرین آمار در اطراف رومرکز زلزله شهر خانه‌زنیان با ۴۰۲۷ نفر جمعیت واقع شده که دارای ۱۰۶۹ واحد مسکونی که ۷۶۲ واحد آن فاقد اسکلت است. تا ۲ ساعت بعد از زلزله ۶ پس‌لرزه در امتداد گسل کره بس و در اطراف زلزله خانه‌زنیان رخ داده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات