برگزاري نشست هم انديشي روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها

برگزاري نشست هم انديشي روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها

روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها امروز در سالن جلسات شوراي مركزي تشكيل جلسه دادند و درباره مهمترين موارد برنامه ريزي و فعاليت هاي اين نهاد مردمي به رايزني پرداختند .

به گزارش روابط عمومي سازمان به نقل از روابط عمومي شوراي مركزي در اين جلسه هم انديشي كه حدود دو ساعت به طول انجاميد، مهندس خرم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كميسيون ها و گروه هاي تخصصي را  مراجع تصميم سازي و شوراي مركزي را مرجع تصميم گيري خواند و گفت: در دوره جديد فعاليت شورا، تعامل و همكاري با وزارت خانه، شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و ساير دستگاه هاي مرتبط  و نيز ارتباط با شوراي عالي استان ها كه اختيار قانون گذاري دارد، از اولويت هاي برنامه ريزي سازمان نظام مهندسي ساختمان است .
وي شوراي مركزي را پارلمان مهندسي در بخش خصوصي خواند و افزود: ارتباط ما با صنف ها و تشكل هاي صنفي در اين دوره پررنگ تر خواهد شد .
به گفته وي بدنه كارشناسي اصناف و تشكل هاي مهندسي به دليل درك واقعيت ها مي توانند همكاران خوبي با سازمان نظام مهندسي ساختمان باشند و از آن ها مي توان بهترين استفاده را به عنوان بسترهاي  آموزشي برد .

مهندس خرم افزود: ما در برنامه هايمان به دنبال فعال كردن مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان هستيم و آن را يكي از مباني ايجاد اشتغال مفيد و موثر براي مهندسان مي دانيم .
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان با برشمردن مواردي از پيگيري هاي پروژه ها و طرح هاي كلان كشوري در دوره تصدي وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت: در اين زمان نيز اينجانب كمر همت را محكم بسته ام و از روسا و اعضاي هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها نيز انتظار تلاش گسترده براي به نتيجه رساندن برنامه ها و پروژه ها دارم .
وي با اشاره به اينكه مديريت وظيفه گرا بايد جاي خود را به مديريت نتيجه گرا در سازمان بدهد، از روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها خواست در به نتيجه رساندن طرح ها و پروژه هاي اعلام شده مشاركت فعال داشته باشند .

وي توجه ويژه به اجراي مقررات ملي ساختمان، ارائه آموزش هاي مهارتي به مهندسان و نيز بازرسي هاي تخصصي را از جمله مواردي عنوان كرد كه در زمينه اشتغال اعضاي سازمان مي تواند موثر باشد. خرم در همين ارتباط خواستار اتخاذ تدابيري براي تامين درآمد پايدار براي مهندسان دلسوز و فعال جامعه شد .

در اين جلسه روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها به بيان ضرورت ها و نيازهاي جامعه مهندسي پرداختند و خواستار همكاري براي احياي جايگاه مهندسان، به عنوان سرمايه هاي اجتماعي سازمان و اعتمادسازي براي سازمان در جامعه شدند .​


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات