بررسی وضعیت بازار مسکن در پایتخت

هم‌چنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دیماه سال ۱۳۹۸ حاکی است که از مجموع ۱۰ هزار و ۶۸۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دیماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۱۶. ۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در دیماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق پنج، دو، چهار، ۱۰، ۱۴، هشت، هفت، ۱۵، سه و ۱۱ بوده) و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات