بررسی مسائل حاشیه نشینی در مشهد

بودجه ویژه حاشیه شهر باید در شهرداری‌ها تعریف شود این استاد دانشگاه با بیان اینکه «این تعریف کالبدی است»، عنوان کرد: از دیدگاه اقتصادی گفته می‌شود که شهر باید براساس شاخص‌های حقیقی درآمد و وضعیت اقتصادی مردم تقسیم شود. شعرباف با اشاره به اینکه «نگاه سومی وجود دارد که کاملا اجتماعی و جامعه‌شناسی است»، بیان کرد: در این دیدگاه حاشیه، براساس حداکثرسازی عوارض اجتماعی تعریف می‌شود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این مناطق بحران‌زا نام دارند که باید برای آن‌ها کارهای خاصی انجام داد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «بودجه ویژه حاشیه شهر باید در سطح شهرداری‌ها جدا شود»، بیان کرد: اگر بودجه زیارت به مشهد داده شود و تنها یک پنجم آن استفاده شود، اقتصاد شهر بالاتر خواهد رفت و حاشیه شهر نیز توسعه پیدا و وضعیت آن بهتر خواهد شد. شعرباف با بیان اینکه «تمرکز، فرصت را برای امنیت یک منطقه به وجود می‌آورد»، عنوان کرد: ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات