واسنجی ادوات و تجهیزات اندازه گیری شرکت آب منطقه ای اردبیل

کارشناس آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای اردبیل از واسنجی ادوات و تجهیزات اندازه گیری شرکت طبق برنامه سالیانه خبر داد.

مکرم معصومی گفت: واسنجی ادوات و تجهیزات اندازه گیری نقش مهمی در تدقیق نتایج پایش کمی و کیفی منابع آب عهده دار می باشد .

وی تصریح کرد: واسنجی  و تنظیم سالیانه ادوات آزمایشگاه شرکت آب منطقه ای اردبیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این راستا و جهت جلوگیری از بروز خطا، این  امر توسط شرکت معتبر مورد تایید سازمان استاندارد انجام و کلیه دستگاههای موجود در آزمایشگاه تحت کالیبراسیون قرار گرفت.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات