در چهل و يكمين گردهمايي كميته فصلي انرژي عنوان شد؛ ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،در ابتداي اين گردهمايي معاون وزيرنفت دراموربرنامه ريزي ،جايگزيني اقتصاد ميتني برنفت به جاي اقتصاد متكي به نفت و حركت از تخصيص ناكارآمد درآمدهاي نفتي به تخصيص كارآمد و جهت دار درآمدها همچنين توسعه همكاريهاي بين المللي ،برون گرايي اقتصادي ، ايجاد ساختارهاي كارآمد سازماني و عبور از خام فروشي را از جمله ضرورتهاي كلان تغيير رويكردهاي بهينه سازي مصرف انرژي كشور ذكر كرد و تبديل ايران به مركز منطقه اي فن آوري و خدمات نفت ،افزايش سهم انرژيهاي تجديد پذير در تركيب انرژي مصرفي كشور ،مصرف بهينه انرژي و حركت از بازارهاي سنتي به سمت بازارهاي متنوع جهاني را از ديگر الزامات برشمرد.
مهندس هوشنگ فلاحتيان با اشاره به سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز به تبيين برنامه هاي خلق اين چشم انداز در صنعت نفت پرداخت.وي رسالت صنعت نفت در ارتباط با موضوع بهينه سازي انرژي را سنگين توصيف و موفقيت در اين عرصه را به قيمت حاملهاي انرژي و انگيزه اقتصادي كه در مصرف كننده ايجاد مي كند ،مرتبط دانست.
در ادامه اين گردهمايي دكترسيد محمد صادق زاده معاون وزير نيرو و مديرعامل ساتبا گفت: تقريبا هيچ يك از راهكارهاي بهينه سازي انرژي با قيمت 0.5 سنتي هر كيلوواتساعت برق در كشورمان ،اقتصادي نيست و در اروپاي غربي همچنين ژاپن  كه بارزترين كشور در بهينه سازي انرژي محسوب مي شود، متوسط قيمت بين 15 تا 30 سنت به ازاي هر كيلوواتساعت است.

وي در عين حال از رخدادهاي جديد حوزه اقتصاد انرژي در دنيا خبر داد كه به ميزان زيادي شرايط را تغيير مي دهد و در شرايطي كه برق به قيمت ارزان و غير اقتصادي عرضه مي شود ،بايد براي كاهش هزينه هاي انرژي اقدام شود.
دكتر صادق زاده توسعه نيروگاههاي تجديد پذير با خريد تضميني برق توليدي به قيمت 14 سنت در كشورمان را خاطرنشان كرد كه با وجود كاهش نرخ خريد به 5 سنت كه نزديك به قيمت جهاني است،همچنان اين كسب و كار براي سرمايه گذاران جذابيت دارد.

وي آينده مصرف انرژي را حركت به سمت توليد در محل مصرف عنوان كرد و اين ايده را با ايجاد دگرگوني در فضاي فكري حاكم بر بهينه سازي مصرف انرژي همراه دانست به طوريكه مطابق تجربه نيروگاههاي تجديد پذير در آلمان، خريد برق خورشيدي از 55 سنت در ابتداي شكل گيري اين نيروگاهها، به حدود 8 سنت در حال حاضر كاهش يافته و توليد كنندگان انرژي نيز رغبتي براي فروش برق مولد هايشان به شبكه ندارند چرا كه بايد برق مصرفي خود را با نرخ بالاتر يعني 15 سنت از شبكه خريداري كنند بنابراين ترجيح مي دهند برق مورد نياز را با انرژي تجديد پذير و با هزينه ناچيز در محل مصرف توليد كنند كه در اين صورت نيازي به  بهينه سازي انرژي با يارانه و سازوكارهاي دولتي نيست و واحدهاي توليد و مصرف انرژي ،اقتصاد خود را شكل مي دهند.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات