نصب 30كيلومتر فيبر نوري بر روي خطوط فوق توزيع شركت ...


به گزارش پايگاه خبري توانير ، "علي فتحي " مجري طرح خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزيع مركزي  اظهار داشت: در راستاي بهبود عملكرد  ايجاد سيستم هاي حفاظتي و رويت پذيري و تبادل بهتر اطلاعات، پروژه نصب فيبرنوري بر روي  خطوط انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي باختر در دستور كار اين شركت قرار گرفته است.

وي گفت: پروژه نصب فيبرنوري با استفاده از نظرات و كارشناسي هاي انجام شده در معاونت هاي بهره برداري و طرح و توسعه بر روي خطوط اولويت بندي شده  و مطابق طرح جامع مخابراتي شركت  اجرا مي گردد.

وي با بيان اينكه عمليات احداث خطوط فيبر نوري شامل تامين تجهيزات، نصب و سيم كشي مي باشد، افزود: تامين تجهيزات و انتخاب پيمانكار اجرايي پروژه انجام شدو عمليات اجرايي نصب سيم محافظ OPGW بر روي برخي از خطوط انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي به طول تقريبي 30 كيلومتر انجام شد.

فتحي  با بيان اينكه فيبر نوري بستر لازم براي تبادل سريع و باكيفيت اطلاعات را مهيا مي كند، گفت: پروژه نصب فيبرنوري بر روي خطوط خط 63 كيلوولت لجور به عبدالرحيم  در استان  هاي مركزي  وهمدان به طول 30 كيلومتر و  با هزينه اي معادل 18 ميليارد ريالاجرا و به بهره برداري رسيده است.

وي در خصوص اهداف به كارگيري شبكه فيبر نوري در شبكه برق افزود: دريافت اطلاعات از نيروگاه ها و پست هاي در دست بهره برداري، ضرورت اتوماسيون شبكه توزيع و فوق توزيع به خصوص در مناطق حساس شبكه و جلوگيري از خاموشي هاي ناخواسته، برنامه ريزي دقيق به منظور بهره برداري صحيح از پست ها و نيروگاه ها و اعمال هماهنگي و كنترل فركانس شبكه در بخش توليد وانتقال از اهداف به كارگيري شبكه فيبر نوري در شبكه برق مي باشد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات