انتظارات تورمی مسکن را گران کرد

کاهش نرخ سود بانکی و توانمندشدن خانوارها در حوزه تقاضا نیز می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود که البته این روند در بلندمدت به دلیل تقویت طرف عرضه با برنامه‌هایی که برای بخش مسکن از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی تدارک دیده شده، پیش‌بینی نمی‌شود. وی تصریح کرد: به زودی با آغاز تولید و عرضه مسکن در طرح اقدام ملی، شاهد تاثیر آثار واقعی برنامه‌های بخش مسکن در حوزه عرضه خواهیم بود و این آثار می‌تواند این موضوع را تعدیل کند. همچنین، با توجه به اینکه تسهیلات نیز افزایش یافته است، جمیع این موارد می‌تواند تعادلی را در تثبیت حوزه بخش مسکن ایجاد کند. وی در بیان برخی از دلایل افزایش معاملات در دی ماه ۹۸ گفت: این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش سقف تسهیلات باشد یا ناشی از این باشد که سررسید صندوق پس انداز مسکن یکم برخی از متقاضیان فرا رسیده است که البته اینها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات