بهره برداري از موتورسيكلت هاي برقي و ايستگاه شارژ در توزيع برق استان تهران

بهره برداري از موتورسيكلت هاي برقي و ايستگاه شارژ در توزيع برق استان تهران

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر اردكانيان وزير نيرو اين طرح را در جهت كاهش آلايندگي هوا وارتقاي سلامت عمومي عنوان كرد كه با صرفه جويي قابل ملاحظه اي در مصرف بنزين همراه است و دراين راستا شركت توانير ،پژوهشگاه نيرو و شركتهاي توزيع برق كشورازهمه امكاناتشان براي وسعت بخشي به دامنه اين طرح به گونه اي كه علاوه بر سازمانهاي دولتي ،مردم عزيز كشور نيز از آن بهره مند شوند، استفاده مي كنند.

دكتر رضا اردكانيان دربازديد از يگان موتورهاي برقي اين شركت افزود: درپي طرح گزارش آلاينده ها در هيات وزيران و با توجه به نقش مهم موتورسيكلتهاي فرسوده كه با طي 200 كيلومتر در شبانه روز تا 12برابر خودروها ،آلايندگي توليد مي كنند، وزارت نيرو بنا به مسووليت اجتماعي ،اقدام در اين خصوص را آغاز كرد و اميدواريم اين طرح به ساير دستگاهها وسازمانهاي خدماتي تسري يابد.
وي با ابراز اميدواري نسبت به تاثير گذاري اين طرح در كاهش آلايندگي هوا گفت: اين طرح از سوي همكارانمان در توزيع برق استان تهران آغاز شده و در سال آينده به شركتهاي توزيع برق تهران بزرگ و البرز گسترش مي يابد و توسعه جايگاههاي شارژ نيز با همكاري دستگاههاي ذيربط در برنامه قرار دارد كه قدم بلندي در افزايش تاب آوري محسوب مي شود.
در ادامه اين مراسم نشستي با حضوردكتر اردكانيان وزير نيرو، مهندس حائري معاون وزيرنيرودراموربرق و انرژي، مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير،دكتر فرخزاد مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران ،مهندس تيموري مديرعامل توزيع برق استان تهران ،كتر علي آبادي مديرعامل مپنا و جمعي از معاونان و مديران ارشد توانير وشركت توليد برق حرارتي برگزار و ضمن پخش نمونه هايي از تبليغات مشترك تلويزيوني با موضوع مديريت مصرف برق و گاز از سوي روابط عمومي و اموربين الملل توانير،گزارشاتي از وضعيت سوخت نيروگاههاي كشور ، افزايش راندمان واحدهاي نيروگاهي ،اقدامات و نتايج برنامه هاي مديريت مصرف شركت توانير ،طرح جايگزيني كولرهاي گازي فرسوده در مناطق گرمسير جنوب كشور ،بررسي كاهش آلاينده هاي زيست محيطي با برقي كردن موتورسيكلتها و دستوركارهاي معاونت هماهنگي توزيع توانير دراين خصوص و معرفي كيت ارزان قيمت تبديل موتورسيكلت هاي موجود به برقي از سوي شركت مپنا ارايه شد كه با توصيه هاي وزير نيرو درهريك از بخشها همراه بود.
مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير،تجربه موفق وزارت نيرو در گذر از پيك تابستان امسال را با  موج جديد اقبال به برنامه هاي مديريت مصرف از سوي ساير بخشهاي انرژي همراه دانست كه تاكيد نهادهاي نظارتي بر الگو قراردادن اقدامات توانيرازسوي ساير بخشهاي انرژي را درپي داشت.
وي در ادامه به عملكرد كاهش روشنايي جاده ها و پاركها ،ارسال پيامك و اطلاع رساني به مردم ،همكاري با سازمان بسيج مهندسين و بسيج ادارات كشور و هماهنگي با صدا و سيما كه به كاهش مصرف سوخت انجاميد اشاره كرد و از اقدامات عملياتي در اين خصوص خبر داد.
مهندس مدقق مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير با اشاره به درخواست ديسپاچينگ ملي براي مديريت بار و مصرف انرژي طي 2 هفته آينده به تبيين اقدامات انجام شده دراين خصوص پرداخت كه باعث شد در روز چهارشنبه 2 بهمن جاري ميزان انرژي مصرفي 5 هزارمگاواتساعت كاهش يافت و حداكثر باركاهش يافته نيز به ميزان 400مگاوات محقق شد و بيشترين ميزان كاهش در شركتهاي برق منطقه اي كرمان و فارس و شركتهاي توزيع برق خراسان رضوي و فارس به ثبت رسيد.
دكتر رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و اموراقتصادي توانير درخصوص طرح جايگزيني كولرهاي گازي فرسوده در مناطق گرمسير، 20 درصد رشد مصرف انرژي درجهان را به حوزه سرمايش مربوط دانست و سهم سيستمهاي سرمايشي  از پيك بار مناطق گرمسير را 65 درصد و درساير مناطق به طور متوسط 40 درصد عنوان كرد.
وي مناطق گرمسير يك كشور را عمدتا استانهاي ساحلي خليج فارس ذكر كرد كه طي 9 ماه از سال و به طور متوسط طي 18ساعت از شبانه روز از كولرهاي گازي استفاده مي كنند و با اجراي مصوبه دبيرخانه شوراي اقتصاد مبني بر تعويض يك ميليون كولر فرسوده دراين مناطق ،كولرهاي جديد با دو برابر بازدهي ،جايگزين مي شود و 65 درصد منابع طرح از سوي دولت و توانير است و 36 سازنده فعال نيز دركشور شناسايي شده است.
دكتر رجبي مشهدي جايگزيني يك ميليون كولر فرسوده در اين مناطق را معادل احداث 2 هزارمگاوات نيروگاه ، توصيف كرد و 8ميليارد كيلوواتساعت صرفه جويي سالانه در محل مصرف ، 2ميليارد مترمكعب صرفه جويي سالانه در مصرف سوخت گاز نيروگاهها ،كاهش 6 ميليون تن آلاينده هاي زيست محيطي ،كاهش 30 درصدي هزينه برق مشتركان مناطق گرمسير يك و رونق توليد و اشتغال را از ديگر مزاياي اين طرح برشمرد.

مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير، سهم آلايندگي موتورسيكلتهاي بنزيني را مطابق نتايج پيمايش وضعيت موجود تهران، 18 برابر ساير خودروها ذكر كرد و 3 برنامه در دستور كار اين معاونت را ايجاد ظرفيت در شبكه و ايجاد ايستگاههاي شارژ برقي ،تجهيز 3 تا 5 هزار مامور وصول مطالبات و قرائت كنتور به موتورسيكلتهاي برقي در كلانشهرهاي كشور و تعريف وظيفه اوليه ذينفعان اصلي توسعه موتورسيكلتهاي برقي از جمله مردم ،بانكها ،وزارت صمت ،وزارت نيرو ،تامين كنندگان ،وزارت نفت ،شهرداريها و شوراهاي شهر ،رسانه ها ،سازمان محيط زيست وغيره عنوان و به تبيين اين وظايف پرداخت.
دكترعلي آبادي مديرعامل مپنا در اين نشست از آمادگي ارايه كيت مناسب براي تبديل موتورسيكلتهاي بنزيني به برقي ازسوي اين شركت خبر داد كه انتظار مي رود طي ايام دهه مبارك فجر امسال از آن رونمايي شود وبه اين ترتيب دارندگان موتورسيكلت بنزيني هزينه بسيار كمتري را براي استفاده از موتورسيكلتهاي برقي متحمل مي شوند.














لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات