گزارش ادامه کمک رسانی به  سیل زدگان سیستان و بلوچستان

گزارش ادامه کمک رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان


گزارش ادامه کمک رسانی به  سیل زدگان سیستان و بلوچستان

محموله هدایای ارسالی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی برای  هموطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی دکتر حسن جامی الاحمدی عضو عمران هیات مدیره دوره هشتم و رابط هماهنگ کننده  ارسال و توزیع هدایا در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان می گوید:

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

    نظرات