جهت‌گيري بودجه 99 براي منابع درآمدي جديد/جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي توسعه شهر

جهت‌گيري بودجه 99 براي منابع درآمدي جديد/جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي توسعه شهر

به گزارش خبرنگار ايمنا ، تنظيم لايحه بودجه سال 99 شهرداري اصفهان بر اساس ابلاغ وزارت كشور مبني بر اصلاح ساختار بودجه‌ريزي و استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد انجام شد.

بودجه سال آينده شهرداري اصفهان و سازمان‌هاي وابسته آن در قالبي يكپارچه تنظيم شده و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در اولويت قرار گرفت تا ضمن پاسداري از سرمايه‌هاي شهر، اين پروژه‌ها به بهره‌برداري برسد.

براي اطلاع بيشتر از جزييات لايحه بودجه 99 شهرداري اصفهان، گفت و گويي را با «عليرضا صادقيان»، معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان انجام داده‌ايم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد:

بودجه 99 شهرداري اصفهان چه ابعاد و ويژگي‌هايي دارد؟

لايحه بودجه پيشهادي شهرداري هفته گذشته تقديم شوراي اسلامي شهر شد، بودجه سال آينده رويكردها و ويژگي‌هايي دارد كه در حال حاضر در كميسيون‌هاي مختلف شورا در حال بررسي است.

در روزهاي آينده نيز لايحه بودجه 99 شهرداري به صحن شورا مي‌رود كه اميدواريم توسط نمايندگان شهر به تصويب برسد تا خدمت‌رساني بيشتري به شهروندان داشته باشيم.

يكي از ويژگي‌هاي بودجه 99 اين است كه بر مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي شهري به ويژه قطار شهري، همچنين خط شمال به جنوب ترامواي اصفهان كه در سال آينده استارت مي‌خورد، تاكيد شده است.

براي سال آينده بالغ بر 1000 ميليارد تومان اوراق مشاركت و وام را براي اجراي پروژه‌ها دريافت خواهيم كرد، همانطور كه امسال نيز در استفاده از تسهيلات و فروش اوراق مشاركت جزو شهرداري‌هاي برتر كشور بوديم.

بودجه 99 را به لحاظ كمّي و كيفي بررسي كنيد!

ميزان بودجه 99 شهرداري نسبت به بودجه سال‌جاري 25 درصد رشد دارد، تركيب بودجه با توجه به تغييراتي كه در ساختار بودجه به وجود آمده، 71 درصد عمراني و 29 درصد جاري است، در حالي كه در بودجه امسال 32 درصد اعتبارات در بخش جاري و 68 درصد در بخش عمراني هزينه شده است.

با اصلاح ساختار بودجه به واسطه دستورالعمل جديد وزارت كشور و سمت و سوي برنامه‌ريزي براي بودجه‌ريزي عملياتي و عملكردي كه تاكيد شده بايد بابت هر هزينه، عملياتي شكل بگيرد كه در اين راستا تمام تلاش خود را به كار گرفته‌ايم تا بودجه واقعي‌تر تدوين و تنظيم شود.

مباني بودجه تنظيم شده مواردي همچون روند تحقق درآمدهاي شهرداري بوده است؛ رقم بودجه امسال شهرداري اصفهان بودجه چهار هزار و 100 ميليارد توماني بود كه اين ميزان نسبت به سال 97 حدود 37 درصد رشد داشت و البته بسياري از ميزان رشد بودجه انتقاد داشتند، اما خوشبختانه با همراهي و همكاري مردم تا پايان امسال بيش از 90 درصد درآمد بودجه 98 محقق خواهد شد.

بودجه سال آينده شهرداري اصفهان رشد 25 درصدي نسبت به بودجه 98 دارد و البته تلاش مي‌كنيم زمينه منابع 25درصدي افزايش بودجه فراهم شود.

نكته حائز اهميت براي سال 99 تحقق انتظارات شهروندان است؛ يكي ديگر از مباني تحقق درآمدهاي سال 98 شهرداري كه در بودجه 99 نيز پيش بيني شده، جهت‌گيري براي منابع درآمدي جديد است تا به سمت درآمدهاي پايدار حركت كرده و كمتر شهرفروشي انجام شود.

در سال آينده 59درصد درآمد منابع شهرداري حاصل از درآمد عمومي خواهد بود و حدود 40درصد از محل سرمايه‌گذاري، امكانات و تسهيلات دولتي و اوراق مشاركت تامين خواهد شد.

آيا درآمدهاي پايدار در بودجه 99 جزو اولويت‌ها بوده است؟

يكي ديگر از مباني كه در سال‌جاري مورد توجه قرار گرفت و جزو منابع جديد درآمدي شهرداري به شمار رفت، استفاده از مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني شهر بود.

سال آينده سهم بخش خصوصي در بودجه توسعه پيدا خواهد كرد تا سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي توسعه شهر جذب شود؛ در اين راستا جلسات زيادي را با سرمايه گذاران بخش خصوصي برگزار كرديم و اميدواريم فضاي اعتماد توسعه يابد تا بتوانيم سال آينده از اين ظرفيت استفاده بيشتري ببريم.

رويكرد اصلي تهيه بودجه 99 كه 71 درصد آن را تركيب عمراني تشكيل مي‌دهد، اتمام پروژه‌هاي نيمه تمامي است كه مدت‌ها بلاتكليف بوده يا به صورت آرام آرام در حال پيشرفت بوده است.

در واقع سال 99 سرعت بيشتري به پروژه‌هاي نيمه‌تمام شهر خواهيم داد تا از  بودجه پيشنهادي شهروندان بهره بيشتري ببرند.

يكي ديگر از رويكردهاي تدوين بودجه تقسيم پروژه‌هاي عمراني به سه دسته پروژه‌هاي شاخص شهري، پروژه‌هاي مهم منطقه‌اي و پروژه‌هاي منطقه‌اي است.

پروژه‌هاي شاخص شهري پس از اجرا شهر اصفهان و بلكه فراتر از شهر را تحت الشعاع قرار مي‌دهند كه نمونه بارز آن ابرپروژه رينگ چهارم است؛ در بودجه پيشنهادي سال آينده شهرداري براي اجراي اين پروژه 230 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده چراكه در روان‌سازي ترافيك و كاهش آلاينده‌ها نقش بسزايي دارد.

ديگر پروژه شاخص شهري خط دو متروي اصفهان است كه براي سال آينده حداقل پيشرفت 9 درصدي را براي آن پيش‌بيني كرده‌ايم؛ همچنين پروژه سالن اجلاس را سال آينده تكميل و پروژه نمايشگاه بزرگ اصفهان را تا خردادماه سال 99 مورد بهره‌برداري قرار خواهيم داد.

از ابتداي فعاليت در دور جديد مديريت شهري تاكيد داشتيم اگر قرار است پروژه‌اي در شهر اجرا شود، ابتدا بايد اعتبار مورد نياز آن تامين شود.

دسته ديگر پروژه‌هاي مهم منطقه‌اي است، پروژه‌هايي كه منطقه و فراتر از منطقه را تحت الشعاع قرار مي‌دهد؛ به عنوان مثال احداث سالن تئاتر شهر در محور چهارباغ عباسي، احداث مجموعه فرهنگي، ورزشي و اجتماعي در منطقه پنج و احداث پاتوق شهري در ميدان بزرگمهر براي توسعه فضاهاي اطراف رودخانه و سرزنده سازي شهر از پروژه‌هاي مهم منطقه‌اي به شمار مي‌رود.

سومين دسته پروژه‌هاي منطقه‌اي است كه خود منطقه از آنها نفع مي‌برد كه مصداق بارز آن گلوگاه‌هاي موجود در بافت هاي شهري مناطق است.

تنظيم بودجه سال 99 تا چه اندازه مي‌تواند سبب خروج از ركود و حركت به سمت رونق شود؟

شرايط اقتصادي كشور، اصفهان را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد، اما شهرداري اصفهان تلاش مي‌كند با اتكا به منابع خود از ركود و يا هر گونه خمودگي جلوگيري كند؛ براي رسيدن به اين هدف سال آينده از ظرفيت مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي شهر بيشتر استفاده خواهيم كرد چراكه اين اقدام زمينه رونق را فراهم كرده و باعث ايجاد اشتغال مي‌شود.

بودجه سال 99 شهرداري اصفهان را در قالب يك دفترچه و به صورت يكپارچه تقديم شوراي اسلامي شهر كرديم، در حالي كه سال‌هاي قبل بودجه شهرداري جدا از بودجه سازمان‌ها ارايه مي‌شد.

در واقع بودجه شهرداري اصفهان پنج هزار و 120 ميليارد تومان بود كه با احتساب بودجه سازمان‌ها به رقم پنج هزار و 920 ميليارد تومان رسيد.

بر اين باور هستيم سازمان‌هاي شهرداري با مديريت واحد و چارچوب‌هاي تعريف شده در بودجه، تاثيرگذار در تحرك و رونق اقتصادي باشند.

همچنين در بودجه 99 سعي كرديم به مناطق كمتر توسعه يافته توجه بيشتري داشته باشيم.

بودجه پيشنهادي بر چه اساسي تنظيم شده است؟

44 درصد بودجه 99 شهرداري اصفهان به حوزه حمل ونقل و ترافيك اختصاص مي‌يابد كه شامل توسعه خطوط تندرو، قطار شهري و خط شمال به جنوب تراموا است كه مطالعات آن تكميل شده و سال آينده كلنگ احداث آن به زمين مي‌خورد.

18 درصد بودجه 99 به حوزه خدمات شهري براي انجام نظافت و تميزي شهر و جمع‌آوري زباله، 12درصد در حوزه مالي و اقتصادي، 11 درصد حقوق و دستمزد، هشت درصد براي حوزه فرهنگي، سه درصد براي حوزه شهرسازي و معماري، دو درصد برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني و دو درصد براي حوزه عمران در نظر گرفته شده است.

براي روان سازي حمل ونقل عمومي و بهبود وضعيت حمل ونقل و كاهش آلاينده‌ها بيشترين سهم بودجه 99 به حوزه حمل ونقل شهرداري اختصاص يافته است.

تاكنون چه ميزان از بودجه سال‌جاري محقق شده است؟

در حال حاضر 65 درصد بودجه چهار هزار و 100 ميليارد توماني سال 98 شهرداري اصفهان محقق شده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال رقم تحقق بودجه به بيش از 90 درصد برسد.

براي تحقق بودجه در شش ماهه نخست طبق برنامه پيش رفتيم و 50 درصد درآمدهاي بودجه محقق شد، اما در شش ماه دوم به دليل شرايطي كه به وجود آمد، شيب تحقق بودجه كُند شد.

خط قرمز شهرداري براي وصول مطالبات رعايت مي شود؟

خطوط قرمز ما در مديريت شهري قانون است و در چارچوب قانون و مقررات اقدام مي‌كنيم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات