مطالعه فاز دوم توسعه آبگرم قینرجه نیر از اولویت های مدیریت آبهای...

کارشناس نظارت بر بهره برداری از آبگرمهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: هماهنگی نطام مند و مستمر عوامل بهره برداری و نگهداری و تعمیرات در آبگرمهای معدنی، لازمه تحقق اهداف مدیریت پایدار و مطلوب از آبگرمهاست.

بهروز عین اله زاده صبح امروز در جریان بازدید از آبگرم قینرجه نیر افزود: برنامه ریزی برای نیل به اهداف مدنظر در بخش مدیریت پایدار و نظام مند آبگرمهای تحت مدیریت شرکت بطور مستمر و باالهام از چرخه بهبود مستمر مدیریت کیفیت در دستور کار مدیریت آبهای معدنی بوده و در این راستا، هماهنگی لازم با مسئول محترم نگهداری و تعمیرات برقرار است.

کارشناس نظارت بر نگهداری و تعمیرات آبگرمهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در این بازدید عنوان کرد: به جهت بروز نگهداشتن تاسیسات و ابنیه در مجتمع آبدرمانی قینرجه نیر موارد تعمیراتی مورد بررسی قرار گرفته است.

داود کیخسروی افزود: با توجه به اینکه انجام خدمات مهندسی مطالعه فاز دوم  توسعه آبگرم قینرجه نیر در برنامه کاری و اولویت دار سال اتی مدیریت آبهای معدنی قرار گرفته است، لزوم هماهنگی با عوامل بهره برداری با هدف امکان بهره برداری بموازات توسعه ابگرم مذکور امری اجتناب ناپذیر بوده و برنامه ریزی لازم در اینخصوص صورت گرفته است.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات