انتخاب مهندس عمران و معمار دارای صلاحیت برای عضویت در دفاتر طراحی روستایی

انتخاب مهندس عمران و معمار دارای صلاحیت برای عضویت در دفاتر طراحی روستایی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات