سوله بحران یکی از نیازهای منطقه ۱۱ شهرداری مشهد

سوله بحران یکی از نیازهای منطقه ۱۱ شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات