اعتبار ۴ ساله قبولی آزمون ورود به حرفه صلاحیت اجرا در آذرماه ۱۳۹۲-خرداد و آبان۱۳۹۳ و مرداد ۱۳۹۴ تا پایان سال جاری تمدید شد.

اعتبار ۴ ساله قبولی آزمون ورود به حرفه صلاحیت اجرا در آذرماه ۱۳۹۲-خرداد و آبان۱۳۹۳ و مرداد ۱۳۹۴ تا پایان سال جاری تمدید شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات