بیست و سومین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات با حضور رئیس سازمان

بیست و سومین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات با حضور رئیس سازمان

بیست و سومین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات با حضور رئیس سازمان

جهت ارائه پیشنهادات و طرح در کمیسیون، اعضا  محترم سازمان می توانند پیشنهادات خود را، از طریق سایت سازمان به دبیرخانه این کمیسیون ارسال نمایند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات