حضور مديركل و همكاران اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي در مراسم ١٢ بهمن ماه گلباران تمثال حضرت ا...

حضور مديركل و همكاران اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي در مراسم ١٢ بهمن ماه گلباران تمثال حضرت ا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات