بهره برداري از 15 پروژه مهم برق رساني در شمال غرب كشور

به گزارش پايگاه خبري توانير دكتر افشين روشن ميلاني مدير عامل شركت برق منطقه اي آذربايجان ضمن تبريك چهل و يكمين سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و با اعلام اين خبر گفت: براي اجراي اين پروژه ها كه در سه استان تحت پوشش آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل احداث و آماده بهره برداري شده اند ، بالغ بر 2123ميليارد ريال اعتبار ريالي و 22.1ميليون يورو اعتبار ارزي هزينه شده است.
دكتر ميلاني يكي از مهمترين پروژه هاي آماده بهره برداري اين شركت در دهه مباركه فجر امسال را پروژه خط 400كيلوولت نيروگاه اروميه - نيروگاه سهند بناب اعلام كرد و اظهار داشت: براي احداث اين پروژه، بالغ بر 130ميليارد ريال اعتبار ريالي و 22.1 ميليون يورو اعتبار ارزي هزينه شده است. وي تبادل انرژي برق بين دو نيروگاه اروميه و سهند بناب و تقويت شبكه انتقال استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي را از مهمترين اهداف اجرايي اين پروژه مهم قلمداد كرد.
مديرعامل برق منطقه اي آذربايجان در ادامه، پروژه پست دوم 230.63 كيلوولت شهر اردبيل را از ديگر پروژه هاي مهم آماده بهره برداري دانست و گفت: براي احداث اين پروژه نيز بالغ بر 1250 ميليارد ريال هزينه شده است.
دكتر ميلاني ساير پروژه هاي آماده بهره برداري از سوي شركت برق منطقه اي آذربايجان را به شرح ذيل اعلام كرده و گفت: كاهش خاموشي هاي منطقه، افزايش قابليت اطمينان شبكه، ايجاد زيرساخت به منظور پاسخگويي به متقاضيان جديد صنعتي، كشاورزي و خانگي و ... در منطقه و كاهش تلفات انرژي برق در شبكه هاي فوق توزيع و توزيع نيروي برق از جمله اهداف، در اجراي اين پروژه ها مي باشد.
وي ساير پروژه هاي آماده بهره برداري اين شركت را به شرح ذيل عنوان نمود:
- پروژه خط 230 كيلوولت خلخال
- پست سيار 63.20كيلوولت بيله سوار
- خط دو مداره 132 كيلوولت تغذيه پست شبستر
- خط 63 كيلوولت ميانه- كاغذكنان
- خط چهارمداره 132 كيلو ولت ارتباطي پست 400 كيلوولت گلفرج
- خريد كابل O PGW و اجراي پروژه فيبر نوري خط63كيلوولت پست هاي اردبيل جنوبي ، غربي و شمالي
- فيبر نوري ارس به جلفا ، مرند 2 ،مرند يك، صوفيان، شهرك سرمايه گذاري خارجي و آذر
- احداث يك دستگاه بي خط 63 كيلو ولت در پست 230كيلو ولت ميانه
- توسعه فيدرخانه پست گلستان
- توسعه پست 63.20? كيلوولت بستان آباد ( احداث بي خط و بي ترانس)
- احداث سه بي خط و يك بي كوپلاژ در پست زرينه رود
- پست سيار 132.20 كيلوولت ايدلو در تبريز
- توسعه پست132.20 كيلو ولت اشنويه با ترانس 30 مگاولت آمپر.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات