فناوری نانو در نمای ساختمان بانک مرکزی

فناوری نانو در نمای ساختمان بانک مرکزی

www.BanaNews.irمحققان کشور طی اجرای پروژه تحقیقاتی با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید رنگهای خود تمیز شونده شد که طی عقد قرار دادی این پوشش در نمای ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کاربرده شد.

رنگهای نانو فام (‏SC)‏به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به گونه ای تولید شده است که می تواند آلودگیهای سطحی مانند ذرات چربی را اکسید کند. این عملکرد باعث می شود که آلودگیها با اندکی آب به راحتی ‏شسته شوند.

علاوه بر این سطوح پوشش داده شده با این نانوفام، علاوه بر خاصیت خود تمیزشوندگی، خاصیت ‏ضدباکتریایی نیز پیدا خواهند کرد.‏

این پوشش طی قراردادی به ارزش حدود ۳ میلیارد ریال بین شرکت نیلی فام و بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی در نمای ساختمان این بانک کاربردی شد و مقرر شد این پوشش در نمای ساختمانهای بانک مرکزی از نانوفام خود ‏تمیزشونده برای محافظت از نمای ساختمان‌ در برابر شرایط محیطی و کاهش هزینه های مصرفی شستشوی آن ‏استفاده شود.‏

این شرکت همچنین اخیرا عایقهای رطوبتی- حرارتی نانوفام تولید کرده است که با استقبال شرکت ایران خودور قرار گرفت. این عایقها در کولرهای آبی ساختمان های خود استفاده کند.

استفاده از عایقهای حرارتی-رطوبتی علاوه بر اینکه باعث کاهش ۳۷ تا ۴۰ درصدی انرژی می شود در فصل تابستان از ورود گرما به داخل ساختمان و برون رفت گرما در فصل زمستان جلوگیری می کند.

 

    نظرات