مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج خبر داد: تخریب ۸۰ بنای غیرمجاز در سنندج

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سنندج افزود: در همین راستا از ابتدای امسال ۸۰ حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در سنندج به منظور جلوگیری از ساخت بناهای غیرمجاز، کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و رعایت اصول و قوانین شهرسازی صادر و اجرا شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات