آخرین مهلت ارسال مدارک و پرونده های اشخاص حقیقی و حقوقی

آخرین مهلت ارسال مدارک و پرونده های اشخاص حقیقی و حقوقی

عضو محترم ؛


با توجه به ابلاغیه اداره کل راه و شهرسازی استان ، واحد عضویت سازمان جهت امور پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی- حقوقی و دفاتر مهندسی حداکثر تا تاریخ ۱۳ اسفند از متقاضیان مدارک دریافت می دارد و از تاریخ مدکور تا ۵ فروردین ۹۹ پذیرش مدارک ندارد.لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات