برگزاري كارگاه توجيهي، آموزشي مديريت سبز

برگزاري كارگاه توجيهي، آموزشي مديريت سبز


كارگاه توجيهي، آموزشي مديريت سبز در سالن محيط بان حفاظت محيط زيست استان اصفهان برگزارشد.

به گزارش«پارما» كارگاه توجيهي آموزشي مديريت سبز با حضور دكتر علي رضا رحمتي مديرآموزش و ارتباط با صنعت (پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار) دكتر ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان و برخي از مديران و كارشناسان ادارات تابع حفاظت محيط زيست استان اصفهان در سالن محيط بان اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان برگزارشد.

در اين كارگاه علي رضا رحمتي مديرآموزش و ارتباط با صنعت پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار سازمان حفاظت محيط زيست بر لزوم حفظ محيط زيست و توسعه پايدار تاكيد كرد و مهمترين راهكارها و مطالب علمي و علمي را در حفظ محيط زيست بيان نمود.

وي به بيان دستورالعمل و مفاد آيئن نامه اجرايي بند (ز) ماده (38) قانون پنج ساله ششم توسعه (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) مبني بر تحقق اهداف برنامه اجرايي مديريت سبز در اين دوره آموزشي پرداختند.

همچنين دكتر حشمتي نيز در اين كارگاه بر كاهش مصرف سوخت و بهينه سازي مصرف تاكيد كرد و خواستار همكاري و تعامل همه دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص پيشبرد برنامه مديريت سبز در استان اصفهان شد.

وي افزود:موضوعات محيط زيستي از موضوعات دم دستي نيست بلكه مهم و پايه اي است كه استان اصفهان در اين زمينه مسير سختي را پيش رو دارد.

در پايان اين نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و به سئولات حاضران در بخش هاي مختلف موضوع مديريت سبز پاسخ داده شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات