با کارگران عادلانه برخورد نمی‌شود

وی ادامه داد: استان‌هایی که هزینه‌ها در آن‌ها کمتر است، این موضوع باید باعث این می‌شد که آن‌ها با حداقل دستمزد به رفاه برسند، درحالیکه اصلا شغل کافی در آنجا وجود ندارد که رفاه شکل بگیرد. سلیمی زاده با اشاره به حداقل دستمزدها در کشورهای همچون چین، ژاپن و آمریکا، اظهار کرد: هزینه مسکن در تهران بعضا ۵ برابر شهرستان دیگر و ۲۰ برابر روستاها است که نشان دهنده این است که هزینه‌ها یکسان نیستند. هزینه حمل‌ونقل، مسکن، آموزش و پوشاک در شهرستان‌ها به شدت پایین‌تر است و باید تولید به این مناطق منتقل شود، درحالیکه این اتفاق نمی‌افتد چون کارفرما می‌گوید چرا سرمایه خودم را که در تهران است به یک منطقه محروم ببرم که این اتفاق باعث می‌شود که اکنون تولید ناخالص داخلی تهران ۲۵ برابر استان دیگر است. وی ادامه داد: نباید سهم روستایی از دستمزد کم شود بلکه سهم شهری را بیشتر کنند تا برای کارخانه‌دار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات