سرانه فضای سبز شهر ارومیه به ازای هر نفر 5 متر مربع افزایش یافته است

سرانه فضای سبز شهر ارومیه به ازای هر نفر 5 متر مربع افزایش یافته است

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه گفت:   سرانه فضای سبز از عدد 6.5 متر مربع در سال 91 به  68/11 در سال 98 رسیده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ علی شایگان بیان کرد:  فضای سبز در بازده زمانی 91 تا آذر 98 به میزان 275 هکتار توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه  تعداد پارک ها تا آخر سال 90،  57 باب پارک بود ، اظهار کرد:  در حال حاضر تعداد  کل پارک ها تا آذر 98 به 128 باب پارک رسیده است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه افزود:  تعداد پارک از سال 91 تا آذر 98 به تعداد  71 پارک افزایش یافته است.

وی بیان کرد:  سرانه فضای سبز تا آخر سال 90 ، 6.5 متر مربع به ازای  هر نفر بود که این  سرانه فضای سبز تا آذر 98 به  168/11  متر مربع برای هر نفر رسیده است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه  با بیان این که تعداد کل درختان  موجود سطح شهر 265000 اصله  است،  اظهار کرد:  تعداد درختان از سال 91 تا آذر 98 به  بیش از 165000 اصله رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات