عضو انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان مطرح کرد: رونق صنعت سیمان با اجرای مسکن ملی

اکنون ۸۵ میلیون تن سیمان در کشور تولید می‌شود و طبیعی است که طرح‌های محرکی از جمله طرح مسکن ملی می‌تواند بر رونق صنایع از جمله صنعت سیمان تاثیرگذار باشد. طرح مسکن ملی که به پیشنهاد وزارت راه و اجرایی تدوین شده است در صورت اجرا می‌تواند بر افزایش مصرف بسیاری از صنایع وابسته به بخش مسکن از جمله صنعت سیمان تاثیرگذار باشد. مجموعه فارس خوزستان که تولیدکننده ۳۸ درصد سیمان کشور است و طبیعی است که افزایش درآمدهای ناشی از این صنعت به نفع مجموعه دولت است. عضو انجمن تولیدکنندگان سیمان عنوان کرد: ‌ این سوء‌برداشت موجب شده است تا دولت این تحلیل نادرست را داشته باشد که با عقب نگه داشتن تولیداتی از جمله سیمان تلاش کند تا نرخ تمام‌شده ساخت در کشور افزایش نداشته باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات