خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری

خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری، استمرار خدمات رسانی در مناطق سه گانه شهرداری ساری در جهت حصول رفاه شهروندی، نگاه مدیریت شهری بر تحقق گزاره "خدمت بی منت" را برقرار ساخته است. بدین روی خدمت رسانی شهرداری به عنوان نهادی خدماتی اجتماعی در حوزه های مختلف مبلمان شهری، بهسازی و بازسازی عمرانی شهر، حفظ و نگهداری پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است و دوایر مختلف شهرداری مناطق به صورت 24 ساعته در حال انجام وظایف خود در سطوح مختلف شهر می باشند.

آسفالت محله پل گردن، کوچه کاظمی

اصلاح هندسی خیابان خاقانی

رفیوژ بلوار فرح آباد ابتدای جاده دریا

پیاده‌روسازی خیابان 15خرداد

کانال هدایت آب های سطحی کوچه صدرایی

نصب نوه بتنی کوچه امام رضا(ع) (پشت هتل)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات