شهرستان نیر با دارا بودن چشمه های متعدد آب گرم معدنی در مسیر توسعه...

مدیرعامل شرکت آب منطقه اردبیل در بازدید از چشمه های آب گرم معدنی شهرستان نیر بر اهمیت و نقش مضاعف چشمه های آب گرم معدنی تاکید و اضافه نمود: شهرستان نیر با دارا بودن چشمه های متعدد آب گرم معدنی از یک سو و قرارگیری شهر نیر در مسیر جاده اصلی تبریز به اردبیل در مسیر توسعه فزاینده گردشگری قرار گرفته است.

مهندس عباس جنگی مرنی که بعد از ظهر امروز سه شنبه شانزدهم بهمن ماه، قبل از جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان نیر به همراه مدیر آبهای معدنی شرکت و رئیس اداره منابع آب این شهرستان از تعدادی چشمه های آب گرم معدنی بازدید داشت، بر حفظ و صیانت از حریم و بستر این چشمه ها نیز تاکید و مدیریت پساب خروجی این آبهای گرم را با هدف مدیریت کیفی سرشاخه اصلی بالخلوچای به عنوان منبع اصلی تامین کننده آب شرب مرکز استان و بخشی تفکیک ناپذیر از طرحهای سرمایه گذاری گردشگری برشمرد .

وی همچنین نقش محوری آبهای سرد معدنی این شهرستان را در راهبرد اثربخش صنعت شهرستان موثر عنوان کرد و افزود: بسته بندی آبهای معدنی با مصرف شرب مصداق بارز آنهاست و بی شک نقشی اساسی در ارتقای ظرفیت گردشگری را ایفا خواهد نمود.

مهندس جنگی مرنی تصریح کرد: برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع آبی شهرستان نیر لازمه نیل به اهداف عالیه در این منطقه از استان اردبیل خواهد بود.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات