کارگاه آموزشی یک روزه قرائت و ثبت داده های آب و هواشناسی در گرمی...

امروز شانزدهم بهمن ماه، کارگاه آموزشی یک روزه قرائت و ثبت داده های آب و هواشناسی برای متصدیان ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی مغان در محل اداره منابع آب شهرستان گرمی بر گزار گردید .

این کارگاه آموزشی به همت اداره منابع آب شهرستان گرمی و همکاری و مشارکت دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل و با شرکت متصدیان ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی مذکور در محل اداره منابع شهرستان گرمی برگزار گردید .

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی در ابتدای این کارگاه آموزشی با تشکر از حضور منظم و بموقع متصدیان ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی محدوده مغان در این کارگاه آموزشی گفت: کارهای مطالعاتی پایه و مبنای تمامی کارهای عمرانی است.

رضا بدرزاده افزود: اقداماتی که متصدیان ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی در نقاط مختلف محدوده مطالعاتی انجام می دهند بسیار ارزشمند است و زیر بنایی طراحی سازه های آبی، پل ها، ابنیه ها، راهسازی و... می باشد.

وی تصریح کرد: یقینا استفاده از داده های آب و هواشناسی و تجزیه و تحلیل آنها در طراحی کارهای عمرانی، نقش بسزایی دارد و بدون استفاده از داده های آب و هواشناسی در طراحی های و کارهای عمرانی، موفقیت بعید بنظر می رسد .

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی اظهار داشت: متصدیان ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی باید بعنوان چشم دوم شرکت آب منطقه ای، در قبال اهداف سازمانی شرکت، احساس مسئولیت نموده و ضمن انجام وظایف خود بر اساس شرح وظایف محوله، ما را در انجام رسالت های سازمانی یاری نمایند و در مقابل مشاهده تخلفات منابع آبی در حوزه تحت فعالیت خود  مراتب را سریعا به اداره منابع آب شهرستان گرمی اطلاع دهند .

در ادامه مهندس اسد اله دیندار، رئیس گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مطالبی در خصوص اهداف و اهمیت کارگاه آموزشی ارائه کرد و بر لزوم دقت در قرائت و ثبت داده های آب و هواشناسی تاکید نمود.

سپس مهندس لیلا جلیلی، مهندس پیام خدادادی و مهندس محمدزاده از کارشناسان دفتر مطالعات پایه منابع آب و مهندس خالد محمدی کارشناس مطالعاتی اداره منابع آب شهرستان گرمی، آموزش های کاملی در خصوص نحوه قرائت ابزارهای ایستگاههای آب و هواشناسی، ثبت داده ها و حفاظت و نگهداری از ادوات و ابزارهای مطالعاتی به متصدیان همکار ارائه نمودند.

در پایان این کارگاه آموزشی ضمن پاسخگویی به سوالات متصدیان، از تلاش های آنان تشکر و قدردانی بعمل آمد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات