آئین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل در دولت تصویب شد

آئین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل در دولت تصویب شد

دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: آئین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل در دولت تصویب شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات