استاندار مرکزی: شرکت مقره سازی ساوه از بحران کارگری خارج شد

استاندار مرکزی: شرکت مقره سازی ساوه از بحران کارگری خارج شد

استاندار مرکزی گفت: شرکت مقره سازی ساوه از بحران کارگری و مالی که تا سال قبل با آن مواجه بود، خارج شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات