تشکیل کمیته تخلفات ساختمانی

تشکیل کمیته تخلفات ساختمانی

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irتا زمان ابلاغ طرح تفصیلی تهران به شهروندان مناطق غرب تهران فرصت داده شده تا نسبت به تثبیت واحدهای تجاری دارای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ یا حتی تخلفات مسکونی اقدام کنند.

به گزارش بنانیوز به نقل از سما، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته درآمدی بررسی تخلفات مسکونی در شهرداری تشکیل شده که وظیفه‌این کمیته تثبیت واحدهای تجاری دارای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پیگیری وصول بدهی شهروندان است.

 

    نظرات