افتتاح یکی از مهم ترین زیرساخت ها و سیستم های نوین در راستای تحقق شهر ...

افتتاح یکی از مهم ترین زیرساخت ها و سیستم های نوین در راستای تحقق شهر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات