بهره برداری از پیاده روسازی بولوار دانشجو تا پایان سال جاری / نصب ...

بهره برداری از پیاده روسازی بولوار دانشجو تا پایان سال جاری / نصب ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات