تقاطع غیرهمسطح مصلی ظرف ۱۴ ماه اجرا خواهد شد/ اجرای تقاطع مصلی خواسته ...

تقاطع غیرهمسطح مصلی ظرف ۱۴ ماه اجرا خواهد شد/ اجرای تقاطع مصلی خواسته ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات