حضور شهردار و اعضای شورای شهر رشت در مراسم رونمایی از چهار دستگاه خودروی آتشنشانی

حضور شهردار و اعضای شورای شهر رشت در مراسم رونمایی از چهار دستگاه خودروی آتشنشانی

به روایت تصویر ؛
حضور شهردار و اعضای شورای شهر رشت در مراسم رونمایی از چهار دستگاه خودروی آتشنشانی
حضور شهردار و اعضای شورای شهر رشت در مراسم رونمایی از چهار دستگاه خودروی آتشنشانی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات