برگزاری جلسه پایانی برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه بین المللی تهران

برگزاری جلسه پایانی برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه بین المللی تهران

جلسه نهایی برنامه ریزی معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شهرستان در نمایشگاه بین المللی پایتخت با حضور جمعی از مسئولین دستگاههای ذیربط و هنرمندان شهرستان، در محل شورای شهر تفرش برگزار شد.
گفتنی است: در این جلسه به جمع بندی نهایی در خصوص نحوه حضور شرکت کنندگان در نمایشگاه پرداخته شد.

IMG_20200206436

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات